Liên hệ trực tiếp:

Xã Khởi Nghĩa, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
0914803089
khoinghia.thcs@gmail.com